O PŘÍSTUPU FYZIOTERAPIE FUNKCE

image

                                                                                                                   Foto Ondra Vala

Tento specifický způsob myšlení léta vyvíjela a stále ve spolupráci se svými žáky aktivně rozvíjí Clara Lewitová. Clara Lewitová je fyzioterapeutkou, a přestože byla a je ovlivněna celoživotní prací svého otce prof. Karla Lewita a mnoha dalšími osobnostmi medicíny, fyzioterapie a veřejného i duchovního života, šla svou vlastní cestou, jak obecně známá fakta z vědních i klinických oborů spojovat do souvislostí. Její přístup je velmi novátorský a pro každého pacienta velmi konkrétní. Je založený na klinických zkušenostech autentické práce s pacienty, o kterých Clara hovoří jako o svých největších a nejzásadnějších učitelích.
Clara Lewitová postupem času své zkušenosti předala několika svým žákům, kteří mají za úkol tento přístup a způsob myšlení dále rozvíjet a aktivně hledat nové funkční souvislosti. 

 
Administrativní zázemí, podporu a ochranu nám poskytuje Nadační fond Karla Lewita (NFKL), který je zároveň vlastníkem ochranné známky Fyzioterapie funkce. Na stránkách NFKL najdete mnoho zajímavostí o funkčním přístupu ve zdravotnictví i o životě a práci Karla a Clary Lewitových. 

image

image

© 2023 Jitka Vanclová