(RE)FRESH FYZIOTERAPIE FUNKCE

Kurz ReFresh nabízí ukázky přístupu Fyzioterapie funkce v přímém přenosu. Na kurz jsou obvykle pozváni pacienti, kteří během kurzu absolvují 2 - 3 terapie. Účastníci tak mohou sledovat terapeutický proces. Na pozvaných pacientech je ukázána  autentická klinická práce včetně vyšetření, klinické úvahy, terapie a návrhu autoterapie. Na tomto se aktivně podílejí i účastníci kurzu. Učíme se vytvářet domácí program pro pacienta.
Smyslem tohoto kurzu není jen výuka, ale zajímají nás Vaše zkušenosti s terapeutickým přístupem Fyzioterapie funkce. Jak se Vám tento přístup daří uplatňovat, kdy, u koho a za jakých podmínek Vám funguje, případně, kde se neosvědčil. I tento kurz je protkán tématy přístupu FF a praktickými sebezkušenostními ukázkami.

Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu je nutné absolvovat kurzy Forma funkce facilitace a Pohyb a stabilita s minimálním odstupem 9 měsíců, aby bylo možné si nabyté znalosti a dovednosti zkoušet v praxi a zažít.

Délka kurzu 

Délka kurzu je v rozmezí 20 - 28 hodin rozdělených do 2,5 - 3 dnů. V delším pojetí kurzu je více prostoru a času pro ukázky různých terapeutických vstupů, sebezkušenost a diskusi. Délka konkrétního kurzu závisí na dohodě s organizátorem a možnostem lektora.

image

image

© 2023 Jitka Vanclová