ÚVOD DO FYZIOTERAPIE FUNKCE @ONLINE

Smyslem kurzu je seznámení účastníků s přístupem Fyzioterapie funkce️ (FF). Kurz je koncipován, jako možnost nahlédnout do principů FF, v tomto případě online formou.
Kurz je sestaven z teoretické části (obecné principy FF, anamnéza, vyšetření pacienta) a ze sebezkušenostních cvičení. Okrajově se dotýká i jednotlivých palčivých civilizačních témat (obouvání, vývoj, ne/používání síly, vnímání). Důraz je kladen na rozvíjení funkčního myšlení.
Tento online kurz nenahrazuje prezenční kurz ze série FF Forma – Funkce – Facilitace. 


Pro koho je kurz určen 
Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře, maséry a další odborníky, kteří se zajímají o funkční přístup ve fyzioterapii, ale nevědí kde a jak začít. Rádi přivítáme i studenty fyzioterapie.

Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu není nutné mít absolvované kurzy přístupu Fyzioterapie funkce. 


Délka kurzu
Kurz je v rozsahu 4 hodin.

image

image

© 2023 Jitka Vanclová