O RUKÁCH

Kurz O Rukách je uceleným tematickým kurzem, kde je ukázána aplikace přístupu Fyzioterapie funkce na konkrétní části těla. Téma kurzu navazuje na základní řadu kurzů (FF1 - FF4). Jejich absolvování není podmínkou pro účast na kurzu, ale může pomoci v porozumění přednášených poznatků.
V kurzu je ukázáno i praktické využití přístupu FF, ale vzhledem k časovému rozsahu kurzu nemůžeme nabídnout ucelený výklad Fyzioterapie funkce. K praktickému nácviku celkového vyšetření a terapeutického ovlivnění slouží vícedenní kurzy z řady Fyzioterapie funkce. Kurz O Rukách má i online verzi.


Délka kurzu
Délka prezenčního kurzu je půldenní až jednodenní. Délka konkrétního kurzu závisí na dohodě s organizátorem a možnostech lektora. 


Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu není nutné mít absolvované kurzy přístupu Fyzioterapie funkce. 

image

image

© 2023 Jitka Vanclová