O MIMINKÁCH / O DĚTECH
APLIKACE FYZIOTERAPIE FUNKCE U MIMINEK A MALÝCH DĚTÍ

Smyslem kurzu O Miminkách a O dětech je ukázat v praxi, jak můžeme aplikovat přístup Fyzioterapie funkce ve fyzioterapii miminek a malých dětí. Náplní kurzu je tradiční téma formy a napětí měkkých tkání a jejich význam pro možnosti pohybového vývoje, vyvinutí a pohybu. V rámci kurzu jsou dle možností postupně přítomna 3-4 miminka, na kterých lektor ukazuje klinickou práci, tj. vyšetření, terapeutickou úvahu, ošetření, shrnutí, doporučení pro péči doma, vhodnou komunikaci s rodiči. Kurz je zaměřen na miminka a batolata ve věku 0 – 2 roky, ale dle situace je možné se věnovat dětem až do věku 10 let.

Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu je nutné absolvovat kurzy Forma funkce facilitace a Pohyb a stabilita. Podstatná část kurzu je věnovaná klinické práci. Je nezbytné, aby se účastníci orientovali v tématech obou kurzů, které tomuto předcházejí. Velmi podporujeme i mezioborovou spolupráci, proto jsou do kurzu zváni i lékaři a další odborníci pečující o děti. Na ně se vstupní podmínky nevztahují v případě, že úzce spolupracují s fyzioterapeutem pracujícím v souladu s přístupem Fyzioterapie funkce. 

Délka kurzu 
Délka kurzu je 12 hodin rozdělených do 1,5 dne.

image

image

© 2023 Jitka Vanclová