O HYPERMOBILITĚ

Kurz O Hypermobilitě je ucelenou aplikací přístupu Fyzioterapie funkce v terapii a ovlivnění hypermobility. Během kurzu jsou nabídnuty odpovědi na následující otázky: Co znamená hypermobilita lokální i celková pro celou bytost člověka? Můžeme ji léčebně rehabilitovat? Lze zpevnit vazy a stabilizovat klouby i dlouhodobě? Jaký význam má propriocepce, koordinace, kondice? Jak se pohybovat a čeho se vyvarovat? Téma kurzu navazuje na základní řadu kurzů (FF1 - FF4). Jejich absolvování není podmínkou pro účast na kurzu, ale může pomoci v porozumění přednášených poznatků.
V kurzu je ukázáno i praktické využití přístupu FF, ale vzhledem k časovému rozsahu kurzu nemůžeme nabídnout ucelený výklad Fyzioterapie funkce. K praktickému nácviku celkového vyšetření a terapeutického ovlivnění slouží vícedenní kurzy z řady Fyzioterapie funkce. Kurz o hypermobilitě má i svou online podobu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro odborníky, ale i laickou veřejnost pro porozumění a lepší zvládání hypermobility vlastní nebo svých blízkých. 

Délka kurzu
Délka prezenčního kurzu je půldenní až jednodenní. Délka konkrétního kurzu závisí na dohodě s organizátorem a možnostech lektora. 


Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu není nutné mít absolvované kurzy přístupu Fyzioterapie funkce. 

image

© 2023 Jitka Vanclová