FUNKČNÍ TAPE

Kurz Funkční tape (FF4) navazuje na kurzy Forma funkce facilitace a Pohyb a stabilita, kde se účastníci seznámili se základními principy a uvažováním v souladu s přístupem Fyzioterapie funkce. Naučili se funkčnímu vyšetření, zvažování souvislostí, hledání optimálního zatížení a terapie pro pacienta. Fyzioterapeut má velmi cenný nástroj pro svou práci: své ruce. Ty ale nemůže poslat s pacientem domů a proto si vypomáhá tapem. Změny, které v terapii navodí a zprostředkovává jimi pacientovi nový prožitek, potřebuje zachovat déle, než jen po dobu trvání terapie. Tím má pacient možnost vyzkoušení si „nového“ i ve svém běžném životě. Tape takové prodloužení umožňuje. 
Kurz nabízí hledání této vhodné aktivní opory pro konkrétního pacienta a jeho situaci, ve které se právě nachází. Na rozdíl od vyučovaných univerzálních postupů pro jednotlivé diagnózy nabízí tento kurz kreativní terapeutické tapování na základě dobrého vyšetření a konkrétní potřeby pacienta. 

Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu je nutné absolvovat kurzy Forma funkce facilitace a Pohyb a stabilita s minimálním odstupem 9 měsíců, aby bylo možné si nabyté znalosti a dovednosti vyzkoušet v praxi a zažít. 

Délka kurzu
Délka kurzu je v rozmezí 20 - 24 hodin rozdělených do 2 - 2,5 dne. V delším pojetí kurzu je více prostoru a času pro osvojení aplikace tapu v souladu s funkčním způsobem myšlení, více prostoru pro praxi, ukázky různých terapeutických vstupů, sebezkušenost a diskusi. Délka konkrétního kurzu závisí na dohodě s organizátorem a možnostech lektora.
Všechny verze základních kurzů jsou plnohodnotné, kombinovatelné a opravňují účastníky absolvovat jakýkoliv navazující kurz u kteréhokoliv z lektorů.

image
image

image

© 2023 Jitka Vanclová