O VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, DÝCHÁNÍ A HLEDÁNÍ POHYBU

Kurz O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu (FF3) je třetím, pokročilým kurzem. Ústřední témata jsou obsažena v názvu, propojuje je motiv interocepce. 
Účastníci navážou na osvojené dovednosti z předešlých kurzů, zejména schopnost funkčního uvažování, hledání optimálních vstupů, terapie a kritického zhodnocení zpětné vazby z těla pacienta. V tomto duchu budeme vyšetřovat a ovlivňovat vnitřní prostory a dech člověka. 
V roce 2015 se Clara Lewitová rozhodla původní kurz O dýchání obohatit o kreativní práci s pohybem. Tuto část kurzu vede v současné době v úzké spolupráci s Jitkou Vanclovou a Richardem Vaľou pohybová terapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice Marta Lebedová. 

Předpoklady k účasti na kurzu

Pro účast na kurzu je nutné absolvovat kurzy Forma funkce facilitace a Pohyb a stabilita s minimálním odstupem 9 měsíců, aby bylo možné si nabyté znalosti a dovednosti zkoušet v praxi, osvojit si je a zažít. Pokud byste v osvojování a praxi uvítali podporu či doprovod, můžete využít  opakovaného absolvování kurzu FF1, FF2, dále účasti na Klinickém semináři, Klinických konzultacích přístupu Fyzioterapie funkce a na kurzu ReFresh Fyzioterapie funkce.  

Délka kurzu
Délka kurzu je v rozmezí 20 - 28 hodin rozdělených do 2 - 3 dne. V delším pojetí kurzu je více prostoru a času pro prohloubení funkčního způsobu myšlení, praxi, rozvoj umění palpace, ukázky různých terapeutických vstupů, sebezkušenost a diskusi. Délka konkrétního kurzu závisí na dohodě s organizátorem a možnostech lektora.
Všechny verze základních kurzů jsou plnohodnotné, kombinovatelné a opravňují účastníky absolvovat jakýkoliv navazující kurz u kteréhokoliv z lektorů.

Navazující kurz
Absolvování kurzu FF3 Vás opravňuje k účasti na všech kurzech Fyzioterapie funkce. 

image

© 2023 Jitka Vanclová