FORMA FUNKCE FACILITACE

Kurz Forma funkce facilitace (FF1) je úvodním kurzem přístupu Fyzioterapie funkce. Poskytuje vhled do základů funkčního přístupu v léčbě pacientů, učí klinicky uvažovat a hledat terapeutickou cestu v procesu léčby. V kurzu se prolíná teorie, praxe a sebezkušenostní poznání. Propojovací linkou jednotlivých témat kurzu je exterocepce, napětí měkkých tkání, jeho odchylky a možnosti ovlivnění.  
V teoretické části se dozvíte, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci a jaký je význam vnímání pro pohyb a koordinaci. Praktická část zahrnuje podrobné vyšetření člověka, učíme se klinicky uvažovat, aplikujeme terapeutické impulsy a sledujeme reakce léčeného člověka, na které se terapeut učí adekvátně reagovat.


Délka kurzu
Délka kurzu je v rozmezí 20 - 28 hodin rozdělených do 2 - 3 dnů. V delším pojetí kurzu je více prostoru a času pro osvojení funkčního způsobu myšlení, praxi, rozvoj umění palpace, ukázky různých terapeutických vstupů, sebezkušenost a diskusi. Délka konkrétního kurzu závisí na dohodě s organizátorem a možnostech lektora.

Všechny verze základních kurzů jsou plnohodnotné, kombinovatelné a opravňují účastníky absolvovat jakýkoliv navazující kurz u kteréhokoliv z lektorů.

Navazující kurz
Navazujícím kurzem je kurz FF2 Pohyb a stabilita, který je možné absolvovat v odstupu 9 měsíců po dokončení FF1. Tento časový odstup je důležitý pro možnost nabyté znalosti a dovednosti zkoušet v praxi, osvojit si je a zažít. Pokud byste v osvojování a praxi uvítali podporu či doprovod, můžete využít  opakovaného absolvování kurzu FF1, dále účasti na Klinickém semináři či na Klinických konzultacích přístupu Fyzioterapie funkce.  

image

image

© 2023 Jitka Vanclová