APLIKACE FYZIOTERAPIE FUNKCE V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU

Smyslem kurzu je ukázat v praxi, jak můžeme aplikovat přístup Fyzioterapie funkce ve fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu. Náplní kurzu jsou témata funkčních vztahů a vnitřních prostorů trupu a pánve. Na kurzu je představeno, kde a jak nabídnout tělu matky optimální vnitřní prostor, stabilitu a pohyb, aby se v těhotenství dobře nesla prostorem, efektivně nosila své očekávané dítě či děti a dobře porodila. V druhé části kurzu je pozornost věnována ženám po porodu. 
Na kurz jsou zvány těhotné ženy a ženy po porodu, na kterých ukazujeme autentickou klinickou práci včetně vyšetření, klinické úvahy, terapie a návrhu autoterapie. I tento kurz je protkán praktickými sebezkušenostními ukázkami. V rámci kurzu jsou obvykle vyšetřeny a ošetřeny 4 těhotné ženy a 3 ženy po porodu, na této práci se účastníci kurzu aktivně podílejí.

Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu je nutné absolvovat kurzy Forma funkce facilitace a Pohyb a stabilita. Podstatná část kurzu je věnovaná klinické práci. Je nezbytné, aby se účastníci orientovali v tématech obou kurzů, které tomuto předcházejí. Velmi podporujeme i mezioborovou spolupráci, proto jsou do kurzu zváni i lékaři, porodní asistentky a další odborníci pečující o těhotné ženy (tito nemusí absolvovat FF1 a FF2).  

Délka kurzu
Délka kurzu je 20 hodin rozdělených do 2,5 dne. 

image

image

© 2023 Jitka Vanclová